Parijs en Disneyland reizen Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden C&O Travel B.V.

045-5327711

ANVR-Consumentenvoorwaarden

C&O Travel B.V. is aangesloten bij de ANVR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover.
De reizen van C&O Travel B.V. worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen van C&O Travel B.V. tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
In de ANVR-consumentenvoorwaarden is opgenomen dat de reisorganisator aanvullende voorwaarden mag opnemen.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Aanvullende voorwaarden C&O Travel B.V.:

De reisorganisator C&O Travel B.V. kan eigen, zelf vastgestelde bepalingen aan de ANVR-consumentenvoorwaarden toevoegen.

C&O Travel B.V. biedt de volgende producten aan:

Cruisereizen - Rederijen

Rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn in beginsel van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd. Lees hieronder de C&O Travel B.V. annuleringsvoorwaarden voor cruisereizen.

Vliegtickets

Luchtvaartmaatschappijen hanteren 100% annuleringskosten.

Evenementen en evenementenreizen

C&O Travel B.V. heeft een speciale divisie evenementen tickets en reizen Lees hieronder de aanvullende voorwaarden.

Groepsreizen, eigen reizen van C&O Travel

Lees hieronder de aanvullende voorwaarden bij groepsreizen.

Bedrijfsuitjes en reizen voor verenigingen en groepen

Lees hieronder de aanvullende voorwaarden voor bedrijven, verenigingen en overige groepen.

Overige aanvullende voorwaarden

Lees hieronder nog enkele overige aanvullende voorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

C&O Travel B.V. is aangesloten bij de SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. (nummer 2551) Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie over het SGR vindt u op www.sgr.nl/garantieregeling.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

C&O Travel B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. (www.calamiteitenfonds.nl) Binnen de grenzen van de garantieregeling van het calamiteitenfonds vallen de door ons aangeboden reizen onder de garantie van het calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door C&O Travel B.V. georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien C&O Travel B.V. de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien C&O Travel B.V. als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien C&O Travel B.V. u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Let wel: het voorgaande geldt slechts voor reeds op de bestemming aanwezige reizigers. Wanneer een calamiteit dreigt, dan bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan in dat geval kosteloos annuleren binnen 30 dagen voor vertrek.

Per boeking wordt daartoe een verplichte toeslag van € 2,50 per 9 personen in rekening gebracht. Reizen binnen Nederland en boekingen met een totale prijs die lager is dan € 150 zijn vrijgesteld van heffing.

Ministerie van Buitenlandse zaken

Aangepaste reisadviezen als gevolg van calamiteiten worden weergegeven op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl Zij beschikken tegenwoordig ook over een handige app (BZ Reisadvies) waarmee u voortdurend op de hoogte kunt worden gehouden van mogelijke wijzigingen in de situatie op uw vakantieadres.

Annulering door de reiziger

Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden. Dit geldt voor bestemmingen waarvoor een negatief reisadvies wordt afgevaardigd.

Annuleringen

Annuleringskosten van reisovereenkomsten met C&O Travel B.V.
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert C&O Travel een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal C&O Travel B.V. de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen (m.u.v. zeecruises , groepsreizen, bedrijfsuitjes en evenementen tickets of evenementenreizen.):

Cruisereizen zee cruises en riviercruises:
Voor zeecruises en riviercruises gelden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;
Bovenstaande annuleringskosten gelden voor alle cruisereizen, tenzij anders vermeld bij de betreffende reis.
Vliegtickets onderdeel van pakketcruise
Voor vliegtickets welke onderdeel maken van een pakketcruise geldt 100% annuleringskosten.

Hotels onderdeel van pakketcruise
Bij hotelreserveringen welke onderdeel maken van een pakketcruise gelden de annuleringskosten van het betreffende hotel.
Vakantiereizen
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Evenementenreizen en evenementen tickets

Bij annulering van evenementenreizen of evenementen tickets zoals concert-, musical-, attractiepark- en sporttickets geldt 100% annuleringskosten. Tickets worden namelijk ingekocht bij de organisator van het evenement en op naam gereserveerd naar aanleiding van de reservering door de reiziger c.q. boeker.
De reiziger of boeker kan natuurlijk zelf de organisator van het evenement benaderen voor restitutie t.b.v. annulering. In de regel nemen evenementorganisaties geen tickets terug.

Groepsreizen C&O Travel eigen producten

Bij groepsreizen met begeleiding (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij groepsreizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
Er gelden de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste dag (inclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 90ste dag (inclusief) tot de 60ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de de vertrekdag: 100% van de reissom

Verenigingen en bedrijven

Bij groepsreizen zoals bedrijfsuitjes en voor verenigingen (eigen C&O Travel producten) gelden afwijkende annuleringskosten omdat de touroperator bij deze reizen al in een vroeg stadium de volledige reis ingekocht heeft.
Hierbij houdt C&O Travel rekening met de contracten welke bij derden zijn afgesloten i.v.m. maatwerkinkoop voor betreffende bedrijf en vereniging.
Voor posten als vliegreis, cruise, hotel etc. worden de annuleringscriteria van deze partijen over genomen.
In geval de gehele groep annuleert, zal C&O Travel B.V. de annuleringssom berekenen.
In geval een gedeelte van de groep annuleert, zal C&O Travel B.V. eveneens de annuleringssom berekenen.

Wooneenheden

In afwijking van het sub a. bepaalde zijn voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, motorboten, zeiljachten, stacaravans en campingstaanplaatsen, naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

h3>Deelannulering

Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
Voor de bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.
Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c. is dan van toepassing.
De bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.
Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).
Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen.

Evenementen - Prijs tickets entreebewijzen

Bij evenementen geldt dat reisorganisator C&O Travel B.V. tickets of entreebewijzen koopt bij incoming agentschappen oftewel Ticketkantoren.
C&O Travel B.V. betaalt hier een extra fee en dit resulteert vaak in een verkoopbedrag welke hoger is dan op het originele ticket staat vermeld. Daarbij nog eens posten (welke niet op ticket staan) als bespreekkosten, verzendkosten en BTW welke reisorganisator betaalt.
In de meeste gevallen gaat het om evenementen welke snel uitverkocht zijn en waar het aanbod aan tickets gering is. Of anders gezegd, er is een schaarste aan tickets ontstaan.
De vraag naar de tickets is groot en het aanbod aan tickets is gering.
De inkoopprijs voor C&O Travel wordt hierdoor verhoogd en de verkoopprijs van C&O Travel wordt hierdoor ook verhoogd.
In sommige gevallen bij mega evenementen wordt de ticketprijs verdubbeld of verdrievoudigd door de grote animo hiervoor.

Evenementen

De reisorganisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor minder comfort of minder zicht van een zitplaats of staanplaats bij een voorstelling, show, evenement of sportevent.
De reisorganisatie omschrijft het entreebewijs met een categorie welke 1 op 1 overgenomen wordt van de organisator van het evenement.
De reisorganisator is hierbij volledig afhankelijk van de organisator van het evenement.
Indien er klachten of problemen zijn over de entreebewijzen i.v.m. beperkt zicht, geluid of andere zaken waardoor er discussie bestaat over de kwaliteit van het betreffende evenement, dient de klant zelf contact op te nemen met de organisator van het betreffende evenement.
Ook wanneer het programma afwijkt van het eerder gepubliceerde programma kan de reisorganisator hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en dient de reiziger zich te wenden tot de organisatie van het evenement.

Afgelastingen / verplaatsen evenementen

De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het afgelasten van een evenement.
De reisorganisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het verplaatsen van een evenement naar een nieuwe datum / locatie.

Evenement programma en/of datumwijziging

Bij evenement en evenementreizen dient de reiziger akkoord te gaan met de nieuwe reisdatum, of een aanpassing in het programma door verplaatsing van een evenement.
Indien de reiziger niet akkoord gaat met de nieuwe datum, kan de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoeding.
De reiziger dient zich hiervoor te wenden tot de organisator van het evenement.
In de bovengenoemde situaties kan de reisorganisator bij dagtochten en ook meerdaagse reizen kosten in rekening brengen voor vervoer- en hotelannulering en overige services zoals reserveringen welke in dit arrangement geboekt waren en nu geannuleerd dienen te worden.
BTW, handling, verzend- en servicekosten m.b.t. aankoop entreebewijzen door reisorganisator worden niet vergoed aan reiziger.

Ontvangst tickets - entreebewijzen bij evenementenreizen

Bij busreizen naar evenementen ontvangt de reiziger de tickets (entreebewijzen) op de reisdatum tijdens de heenreis in de tourbus of gedurende de reis in het hotel.
Bij vliegreizen ontvangt de reiziger de tickets normaliter in het hotel of ca. 1 week voor reisdatum op het thuisadres.
Uitsluitend bij eigen vervoer arrangementen kan men de tickets voor reisdatum per post gestuurd krijgen, tenzij dit voor de reisorganisator niet te realiseren is.
In dit geval zal de reisorganisator hiervoor een oplossing aandragen.

Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen

 

Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit zal vermeld worden bij de desbetreffende reis. Indien er alsnog een reservering gemaakt wordt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.

 

Boeken onder valse naam

Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres.
Onze organisatie is gerechtigd om, bij boekingen, die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten

Aansprakelijkheid

Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

Kopen op afstand

Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet of per telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode" van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

Minimum aantal deelnemers

Veel van onze reizen, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden.

Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Preferenties

Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

Essentie

Als een wens dermate essentieel is, dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven, dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden. Buiten de essentiekosten, bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Indien wij niet kunnen garanderen, dat een essentie wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. Zie ook de ANVR-Reisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u ook contact met onze verkoopmedewerkers opnemen.

Huisdieren

Huisdieren zijn vaak niet toegestaan. Indien toegestaan dan zijn een Europees dierenpaspoort, naast een eventuele chip of inentingen verplicht. Vraagt u hiernaar bij uw dierenarts. De kosten van het verblijf van uw huisdier dienen ter plaatse te worden betaald. Per accommodatie kunnen de voorwaarden voor het meenemen van huisdieren verschillen. Bij de reisbeschrijving wordt dit vermeld.

Vignetten, milieusticker

Bij bezoek aan diverse landen per auto, kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals; autobaanvignetten, milieustickers, winterbanden etc. Informeer bij de betreffende instanties of ANWB, welke voorwaarden van toepassing zijn.

Grensdocumenten

Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
Onze organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van de Visumdienst (www.visumdienst.nl) en CIBT www.cibt.nl. Voor reizen naar Turkije kunt u kijken op www.visa4turkey.nl/stip. Wij maken u er op attent dat de toegang tot een reisbestemmingen(en) kan worden geweigerd indien het paspoort stempels bevat uit bepaalde landen. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade / consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Nederlandse, dienen zelf met de ambassade / consulaat en visumdienst contact op te nemen met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

Meereizend kind met afwijkende achternaam

Wanneer men een kind onder de 18 jaar meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan de volwassene waarmee het kind op reis gaat dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.
Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet de toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) een formulier in te vullen die u hier kunt vinden.

Vaccinaties

Informatie over de benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Onze organisatie kan hierover geen adviezen geven. Wij verwijzen u naar de organisaties die gespecialiseerd zijn om de juiste informatie te verstrekken. Dit zijn de o.a. de GGD, Travel Doctor of KLM Travel Clinic.

Medische voorschriften

Een aantal rederijen vraagt een in Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf, voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

Zwangerschap

Voor vrouwen die zwanger zijn tijdens een vlucht of verblijf aan boord van een (cruise)schip, gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip bij de cruise informatie op de website. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Een zwangerschap dient gemeld te worden bij boeking. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

Zika virus

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
Overleg dan uit voorzorg met een arts en volg het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Meer informatie over het zikavirus vindt u op de websites van het RIVM, het LCR en de WHO.
U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en actuele informatie over reisdoelen waar het Zika virus heerst.

Mindervaliden

Bij een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening.

Reissom

De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.

BTW

Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels)binnen de EU (Europese Unie) plaats vinden. Deze is reeds inbegrepen in de reissom.

Boekingsbevestiging

Na de boeking van de reis, ontvangt u een boekingsbevestiging, tevens factuur. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. (Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst ten behoeve van de reisdocumenten). Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten.

Cruises en vliegreizen info reizigers

Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijziging- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

Betalingscondities

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient voor de cruises een aanbetaling van 20% (m.u.v. cruises naar het Midden-Oosten of de Canarische eilanden; 30% aanbetaling), voor een eigenvervoerreis een aanbetaling van 20% en voor een reis met vlucht een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van C&O Travel B.V.. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.
Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden gedaan. In het geval van een credit card betaling bedragen worden transactiekosten in rekening gebracht, welke in het geval van een wijziging/annulering niet gerestitueerd worden.

Reserverings-,administratiekosten

Wij hanteren reservering en administratiekosten afhankelijk van de aard van de reis van minimaal € 5,00 bij dagtochten tot maximaal € 25,00 bij meerdaagse reizen en cruises.
Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit te allen tijde vermeld bij de betreffende reis.

Prijsverschillen

Als gevolg van het zogenoemde¨Fluid Pricing¨concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen in reissommen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat te allen tijde uit van de meest actuele prijzen. Onze organisatie is nimmer verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

Vluchtdetails

Op de boekingsbevestiging staan de voorlopige vluchttijden vermeld, indien deze bij boeking reeds bekend zijn. In uw reispapieren staan de definitieve vluchttijden en vluchtnummers. Deze kunnen afwijken van de op uw bevestiging vermelde gegevens. Vertrektijden en/of vlucht(route)wijzigingen kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Indien er na het versturen van de tickets nog wijzigingen optreden wordt u hierover door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nádat u vertrokken bent, worden telefonisch, via de accommodatieverschaffer waar u verblijft of via de reisleiding/lokale agent ter plaatse gecommuniceerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u uw retourvlucht herbevestigt. In die gevallen waarbij herbevestiging noodzakelijk is zal dit, evenals de manier waarop dit dient te geschieden, duidelijk in uw reispapieren vermeld staan.

Brandstofheffing - toeslagen

Onze organisatie heeft het recht om conform de ANVR-Reisvoorwaarden, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Voor meer details verwijzen wij u graag naar de ANVR-Reisvoorwaarden

Verzekeringen

Indien woonachtig bent in de Benelux of Duitsland kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. U dient in dat geval in het bezit te zijn een Nederlands bank- of gironummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektekostenverzekering.
Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

Aantal personen

Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Reisdocumenten

Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u, digitaal, de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Wijzigingen

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van C&O Travel B.V. van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Online inchecken

Niet bij elke luchtvaartmaatschappij is online inchecken mogelijk. Dit is per luchtvaartmaatschappij verschillend en afhankelijk van de reis(soort). Op de reisbescheiden staat vermeld indien dit wel mogelijk is. Door tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn, is het eventueel mogelijk om aan uw mogelijke wensen te voldoen.

Vertragingen

Door drukte op de weg, (stakingen) van openbaar vervoer of weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar)vervoer niet mogelijk zijn, dan is onze organisatie niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende kosten.
Indien er sprake is van overmacht door o.a. extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen of het sluiten van het luchtruim door de overheid, kan het voorkomen, dat een vlucht te laat vertrekt of zelfs wordt geannuleerd, waardoor men niet op tijd in de haven aankomt voor het vertrek van het cruiseschip of op een luchthaven voor een rondreis/transfer/fly-drive. De hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Stoelreserveringen

Onze organisatie kan geen zitplaatsreserveringen maken voor in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of touringcars.

Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 3 uur (in vakantieperiodes 4 uur van tevoren) voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de desbetreffende luchthaven te melden. Bij niet tijdig aanwezig zijn kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. De incheckbalie sluit over het algemeen 45 minuten voor de geplande vertrektijd. Dit is per luchtvaartmaatschappij/luchthaven verschillend. Indien u de vlucht mist, dient er direct contact te worden opgenomen met onze alarmdienst om het probleem op te lossen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Bijkomende kosten voor een eventuele vervangende vlucht zijn voor rekening van de reiziger.

Vliegbagage

Voor veel vluchten geldt tegenwoordig dat u bij moet betalen wanneer u met meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst te reizen.
Voor "overbagage" kunt u worden gevraagd te betalen. in de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage wat u mee mag nemen op uw reis vermeld. Op de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage vermeld.
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden. Indien de bagage niet of beschadigd is aangekomen, dient er een PIR - rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw instapkaart en het claimticket van uw bagage nodig. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera's en juwelen) en medicijnen voor de duur van de reis, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer.

Bagage touringcar

Het is toegestaan om per persoon 1 koffer van maximaal 20 kg mee te nemen en 1 stuk handbagage. Wij raden aan om de bagage 's nachts uit de bus te halen. Het (onbeheerd) achterlaten van bagage in de bus, ongeacht het tijdstip van de dag, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

Bagage cruises

Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit is van toepassing indien u op eigen gelegenheid naar de haven reist. Indien u naar de vertrekhaven vliegt, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Rookbeleid

Aan boord van touringcars, treinen, vliegtuigen, cruiseschepen en accommodaties is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

Transfers

Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op de website bij uw reis en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage.

Accommodatieclassificatie

Voor de accommodaties hanteert onze organisatie de classificaties zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming zijn toegekend.

Hutnummers (Wijziging)

De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan, in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

Inchecken en uitchecken

Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken. Het is een internationale regel dat hotelkamers en/of appartementen op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar doorgaans zijn hier kosten aan verbonden. Voor cruiseschepen gelden andere voorwaarden.

Faciliteiten/Verzorging

In het voor- en naseizoen en tijdens de winterperiode kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld buitenzwembaden, strand- en sportvoorzieningen, restaurants, kinderclubs, animatie, disco's en dergelijke) niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zullen zijn in verband met onderhoud, bezetting of weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat een accommodatieverschaffer een vergoeding vraagt voor bepaalde faciliteiten of diensten en dat het All Inclusive aanbod iets beperkter is. Onze organisatie kan hier geen invloed op uitoefenen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.

Kamers

Een standaardkamer/2-persoonskamer beschikt over een 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Eventueel kunt u telefonisch een voorkeur hiervoor aangeven tijdens het boeken, dit is echter geen garantie.
Een 1-persoonskamer is veelal een 2-persoonskamer voor alleengebruik. De kamer kan soms kleiner of minder gunstig gelegen zijn dan een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de gevraagde toeslag. Enkele accommodaties bieden een echte 1-persoonskamer aan. Een 2-persoonskamer + extra bed is een standaard 2-persoonskamer met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapstoel of -bank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt. Voordeelkamers/-appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Ook kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw en/of geen of beperkt zicht hebben. Een quadroom of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waar twee extra bedden zijn bijgeplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt. Een familiekamer kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Babybed: indien u met een baby reist proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij een en ander niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Tijdens uw verblijf kan het zijn dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden of kunnen er in de directe omgeving van de accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Excursies en activiteiten

Eventueel genoemde excursies of activiteiten, die lokaal worden aangeboden, vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere reden worden geannuleerd. Onze organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

Programmawijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma's vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden / reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

Fooien

Het geven van fooien op een vakantiebestemming is een normaal gebruik en wordt zelfs verwacht of is verplicht.
Op verzoek van vele reizigers en in overleg met onze lokale agent wordt ter plaatse voor de groepsrondreizen een fooienpot voorgesteld. De hoogte van de fooienpot, gebaseerd op een normale richtlijn, niet te hoog en niet te laag, is o.a. afhankelijk van de duur van uw reis, het aantal hotels waar u verblijft, het aantal nachten dat u in de hotels verblijft en het aantal dagen dat u in de bus of trein zit. Deze fooienpot wordt gebruikt voor diegenen, die uw vakantie een onvergetelijke invulling geven, zoals uw chauffeur en de busboy, de bellboys en kamermeisjes van de hotels, de reisleider en de lokale gids(en) en de bediening in de restaurants. Het staat u uiteraard vrij om hieraan deel te nemen of in voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te geven.
Bij cruises gelden verschillende voorwaarden welke onder meer afhankelijk zijn van rederij, route, leeftijd en reisduur. Uitvoerige informatie staat bij de betreffende cruise op de website vermeld.

Rederijvoorwaarden

Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn in beginsel van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd. De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. Tevens behouden de meeste rederijen zich nadrukkelijk het recht voor de diverse vaarschema's met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkend is.

Autohuur ter plaatse

Bij een fly-drive of huur van een auto, dient de hoofdbestuurder de borgsom voor de auto te voldoen met zijn/haar creditcard. Vaak worden er voorwaarden gesteld m.b.t. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land.

´s Lands wijs, ´s lands eer

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoonten, cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Hiermee dient u met uw vakantieverwachtingen rekening te houden. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten zijn of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd, accommodaties en routes worden gewijzigd.

Niet helemaal tevreden

Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze dient direct te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden. Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, verliest u het recht op genoegdoening, daar onze organisatie niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

Fotomateriaal

De gepubliceerde foto's geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde foto's.

(Druk)fouten

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee onze organisatie haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

Privacy wetgeving

Onze organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden, mits nadrukkelijk vermeld bij de desbetreffende reis op onze website. Ten behoeve van de reservering van reiscomponenten als vluchten en accommodaties zullen uitsluitend uw naam en paspoortgegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende leverancier(s).
Bij cruises met de rederij Costa Cruises geven wij uw (mobiele) noodtelefoonnummer tijdens de reis door. Deze gegevens worden na afloop van uw cruise vernietigd door Costa Cruises.

Cookie wetgeving

Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u graag naar het kopje "Privacy wetgeving" op onze website.

Denied boarding compensation

In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen gedwongen de passagiers schade te vergoeden. Onze organisatie kan hiervoor niet worden aangesproken.

EUclaim biedt een dienst aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen van een claim. Voor meer informatie zie www.euclaim.nl.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving' aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving' maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is het rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur gedurende het reizen. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR-reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U bent als vakantieganger een onmisbare schakel in duurzaam toerisme. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.nl.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

Adresgegevens C&O Travel

C&O Travel B.V.
Locht 40
6466 GW Kerkrade
E-Mail: info@ceno-travel.com
Tel: 045-5327711

In geval van nood

In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Call Center, kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:
Alarmnummer C&O Travel B.V.:
+31 (0)53994900

ANVR-Consumentenvoorwaarden

(Reis- en Boekingsvoorwaarden)

Inleiding

Onderstaande ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering, tot stand gekomen.
Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl.
Op de reserveringsbevestiging wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Als niet duidelijk wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden.

Aanvullende bedingen Reisorganisator en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op onderstaande voorwaarden.
C&O Travel B.V. heeft enkele aanvullende bedingen toegevoegd aan deze ANVR consumentenvoorwaarden.

De bedingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en onderstaande voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding met onderstaande voorwaarden geldt de voor de reiziger gunstigste bepaling.

ANVR-Reisvoorwaarden Gelden voor boekingen vanaf 1 april 2016

 

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.
1.2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere reisdiensten zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Dat dient dan expliciet in de aanbieding te worden vermeld.
1.3. De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term "definitieve boeking". Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. "cruisereizen".

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator

2.1. De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn.
De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend.
2.2. De reisorganisator kan aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs daarvan verlangen.
2.3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
2.4. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisator maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst tenzij anders aangegeven.
2.5. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal de reisorganisator de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.
2.6. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis worden vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

3.1. De reiziger verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
3.2. De reiziger vermeldt bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
3.3. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat deze reiziger(s) door of namens de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten. In dat geval worden alle hiermee gemoeide kosten aan de reiziger in rekening gebracht. 3.4. De reiziger kan zowel om medische redenen als om andere redenen de reisorganisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. De reisorganisator is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven doch als hij dat doet is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.
4.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
4.3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
4.4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn. ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) www.anvr.nl ANVR 2016 2

Artikel 5 Wijzigingen door de reisorganisator

5.1. De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
5.2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging aan zijn zijde, meedeelt. De reiziger kan deze wijziging afwijzen.
5.3. De reisorganisator kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten (met inbegrip van brandstofkosten) of de verschuldigde belastingen en heffingen. Bij toepassing van deze bepaling geeft de reisorganisator aan op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen.
5.4. Vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook daadwerkelijk betaald is, zal de reisorganisator - in afwijking van het bepaalde in lid 3 - de reissom niet meer verhogen.
5.5. In geval van wijziging van de overeenkomst op een wezenlijk punt doet de reisorganisator onverwijld de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Het alternatieve aanbod dient gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
5.6. Na een afwijzing als in lid 2 en 3 bedoeld, kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen. De reiziger heeft recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan indien de reis reeds ten dele is genoten. Ditzelfde recht heeft de reiziger ingeval hij terecht een wijziging die hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt heeft afgewezen.
5.7. A. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator
B. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger
C. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
5.8. De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een wijziging in de vertrektijd. Als het gaat om de terugreis van reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfadres niet bekend is, zal de reisorganisator zich in redelijkheid inspannen om hen te informeren over deze wijziging.

Artikel 6 Hulp en bijstand

6.1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem is toe te rekenen. 

6.2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
6.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid reisorganisator

7.1. De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de reisorganisator de dienst zelf verricht en/ of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisator. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.
7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
7.3. Indien op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan de reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
7.4. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 Rechten van de reiziger

8.1. Indeplaatsstelling
8.1.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en • het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.
8.1.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
8.2. Reisbescheiden
8.2.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.
8.2.2.Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator of het boekingskantoor.

Artikel 9 Opzegging door de reiziger

9.1. De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
9.2. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
9.3. De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
9.4. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden opgezegd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

Artikel 10 Betaling

10.1. De reiziger die niet op het door de reisorganisator vermelde tijdstip (artikel 2.1) aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
10.2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringsgelden verrekend.
10.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4.
10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daarop volgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
11.2. De reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
11.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
11.4. Iedere reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis zich van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

Artikel 12 Klachten Tijdens de reis

12.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich - in deze volgorde - melden bij: 1. de betrokken dienstverlener; 2. de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is; 3. de reisorganisator.
12.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
12.3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage). 12.4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
12.5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen. Na de reis
12.6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport daarbij.
12.7. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
12.8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.
12.9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13 Geschillen

13.1a.Als een klacht niet tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de datum van de indiening van zijn klacht bij de reisorganisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 12.6 of art. 12.7, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.1b.De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.2. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
13.3a.De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden.
13.3b.Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
13.3c.Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

Artikel 14 Nakomingsgarantie

14.1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.
Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
14.2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000,-- per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
14.3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: • aan het lid is surséance van betaling verleend; of • het lid is failliet verklaard; of • de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
14.4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl). Baarn, 28 oktober 2015 © Copyright ANVR ANVR 2016 4

 

ANVR Boekingsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Betalingen
Artikel 5 Aansprakelijkheid
Artikel 6 Documenten
Artikel 7 Rente en incassokosten
Artikel 8 Klachten
Artikel 9 Geschillen
Artikel 10 Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze ANVR-Boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Reiziger: a. de opdrachtgever (aanmelder), of b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt. Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich tegenover de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden. Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.
2. De ANVR-reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
3. Als de reiziger een reis boekt van een ANVR-reisorganisator, waarop de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze ANVR-Reisvoorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering van de pakketreis. Als de reisagent zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Ook op die reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing.
4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.
5. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht door de reisagent gemaakte reserveringen waarop deze ANVR-boekingsvoorwaarden van toepassing zijn.
6. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
7. De reisagent kan, voor het verlenen van zijn diensten, een bedrag in rekening brengen mits de hoogte hiervan van tevoren aan de reiziger bekend is gemaakt.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.
3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.
4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging alsnog bezwaar aantekenen tegen de opdrachtbevestiging. Indien geen bezwaar wordt aangetekend geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
6. De opdrachtgever is jegens de reisagent aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en jegens de dienstverlener voor de verplichtingen die die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Informatieplicht opdrachtgever De reiziger verstrekt tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval zijn mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen). De reiziger vermeldt tevens bijzonderheden omtrent zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand alsmede die van zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.
2. Prijswijzigingen De reisagent kan de prijzen van de op verzoek van de reiziger gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. De reisagent staat daar buiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een wijziging wordt aangebracht in reeds gemaakte reserveringen of ingeval gereserveerde diensten worden geannuleerd zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht indien deze kosten tijdig - voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan de reiziger worden medegedeeld. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.
4. Alle mededelingen van de reisagent zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen op een door de reisagent aan te geven wijze en binnen de aangegeven termijn te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd - zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren.
2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als de reisagent een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend.
3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft ANVR 2016
5 de reiziger de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en word(t) (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als de reis binnen 14 dagen voor vertrek wordt gereserveerd en niet tijdig wordt betaald treedt het verzuim onmiddellijk in.
5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1.De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 3X de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.
4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.
5. De reisagent is verantwoordelijk voor aantoonbare toezeggingen van zijn personeel.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.
2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.
5. Door of vanwege de reisagent kan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 7 Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig heeft betaald, is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is: • Voor betalingen met betrekking tot de door de reisagent verrichte opdracht: de wettelijke rente; • Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, mits de reisagent dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger heeft meegedeeld.
2. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over reissommen tot € 2.500 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De reisagent kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent worden ingediend.
2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 9 Geschillen

1. a. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van indiening van zijn klacht bij de reisagent het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. b. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. c. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. d. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de onder "a" genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is. e. Alle vorderingsrechten verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

Artikel 10 Nakomingsgarantie

1. De ANVR staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling door de ANVR is beperkt tot € 10.000 per bindend advies. De ANVR verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de ANVR overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.
3. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de reiziger is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting).
4. De ANVR verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: - aan het lid is surséance van betaling verleend of - het lid is failliet verklaard of - de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de ANVR aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
5. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij de ANVR (www.anvr.nl). Baarn, februari 2016 © Copyright ANVR ANVR 2016 6 Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis Goede keus: boeken bij een ANVR-reisonderneming! De 6 zekerheden van de ANVR maken het verschil: - Eerlijke voorwaarden - Jouw geld in goede handen - Veilig reizen - Kwaliteit staat voorop - Verantwoord op reis - Zekerheid als er toch iets mis gaat.
Meer dan 270 reisorganisaties en 1000 reisbureaus zijn aangesloten bij de ANVR, een officieel keurmerk (www.consuwijzer.nl/keurmerken/anvr). Zij hanteren consumentvriendelijke voorwaarden die met de Consumentenbond zijn afgestemd en hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Reisprofessionals geven je met kennis van zaken advies over actuele reis- en landeninformatie, grensdocumenten en gezondheidsmaatregelen.
Jouw vakantie of zakenreis wordt tot in de puntjes geregeld. Of het nu gaat om een complete reis of om losse onderdelen als ticket, verzekering of hotel.
ANVR-reisondernemingen zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden, Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators of hebben een vergelijkbare garantieregeling.
Ook zijn zij aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen en bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen of bieden een vergelijkbare dekking.
Als je per touringcar vertrekt uit Nederland zetten ANVR-leden alleen vervoerders in die houder zijn van het Nederlandse ‘Keurmerk Touringcarbedrijf' of certificering ISO 9001 met daaraan gekoppeld het ANVR-Veiligheidsdocument.
Reisbureau bemiddelt, reisorganisator voert uit Een ANVR-reisbureau kan als betrouwbare dienstverlener jou adviseren, namens jou bemiddelen bij het boeken of in opdracht van jou een reservering maken.
Het reisbureau is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering. Dan gelden de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Boekingsvoorwaarden).
Een ANVR-reisorganisator is de samensteller van jouw reis en óók verantwoordelijk voor de uitvoering.
Rechten en plichten van de reisorganisator én reiziger staan in de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden).
Financiële garantie Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschermt vooruitbetaalde reisgelden van reizigers die bij een SGR-deelnemer een reis boeken. Alle reis-, verblijfs- en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur, zijn financieel gedekt door SGR conform de garantieregeling SGR (www.sgr.nl).
Een zelfde garantie wordt geboden door Garantiefonds GGTO (www.stichting-ggto.nl) of een gelijkwaardig alternatief. Stichting Calamiteitenfonds Reizen De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Wanneer een calamiteit dreigt, bepaalt het Calamiteitenfonds of een dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan in zo'n geval kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl).
Dit recht heeft de reiziger ook zolang sprake is van een "uitkeringsvatbare situatie" na een calamiteit. Geschillencommissie Reizen Heb je een klacht over de reis en kom je er niet uit met jouw reisorganisator? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen (www.sgc.nl) of via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/ consumers/odr/). Zij doet uitspraken over onenigheden die zijn ontstaan tussen consument en ANVR-onderneming. De uitspraak is bindend. Een plezierige vakantie met ‘Better Holidays' Als eerste reisbrancheorganisatie ter wereld heeft de ANVR samen met alle aangesloten touroperators en reisagenten zich verplicht maatregelen te nemen op het gebied van vervoer, verblijf en vermaak.
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we met het programma ‘Better holidays' aan vakanties die nù en in de toekomst zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
De ANVR ondersteunt ook de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (www.ecpat.nl). Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar in Nederland ook al werd het misdrijf in het buitenland begaan. Wij vragen je dan ook alert te zijn en misbruik te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl). Ook belangrijk om te weten Verzekerd vakantieplezier We raden je aan bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan ook door de reisorganisatie als voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering biedt bijv. uitkomst bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. En biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking?
Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering nodig zijn. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl) bij jouw ziektekostenverzekeraar. Bewaar kopieën Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren de politie altijd proces verbaal opmaken. Creditcard en bankpas Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode nodig.

Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde dierlijke producten om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden. Ook producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en plantsoorten (bijv. cactussen) mogen niet worden ingevoerd. Vraag bij jouw boekingskantoor of reisorganisator naar de door de EU uitgebrachte folder. Bij entree/vertrek uit de Europese Unie moeten contante bedragen boven € 10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen. (Hand)bagage Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd en ook voor handbagage gelden specifieke richtlijnen. Jouw boekingskantoor of reisorganisator beschikt over de door EU uitgebrachte lijst. Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten.
Hij gaat dan uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam zélf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met jouw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.
Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken www.anvr.nl ANVR 2016 7 (www.rijksoverheid.nl). Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden. Na boeking ben je zélf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen gerekend. Zo kan jouw reis op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur. Excursies Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid. 

Maar boek je op de bestemming -al dan niet via de reisleiding- een excursie of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen aansprakelijkheid. Wifi In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is. Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. Werking en snelheid van Wifi op de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.

Zwembaden

In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht onttrokken aan de baden voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpunten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de buurt te blijven van deze afzuigpunten en roosters (www.thebluecap.com). Vertrektijd terugreis
Ga uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet je de procedure volgen die in de reispapieren staat. Volg je deze aanwijzingen niet juist op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening komen.

Vervoersvoorwaarden
Naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijv. van luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen of kijk op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden.pdf. Rechten van passagiers EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen naar hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet jou hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent. nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming kun je uitsluitend terecht op basis van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en hij verwijst je zo nodig naar de vervoerder. Info: EU-Rechten van Reizigers. Luchtvaartpassagiers EU - VS De EU en VS (en mogelijk meerdere landen) hebben een internationale overeenkomst. Er vindt overdracht plaats van bepaalde reis- en reserveringsgegevens van passagiers (PNR) die naar, van en door de VS vliegen. De VS-autoriteiten gebruiken deze PNR-gegevens ter preventie en bestrijding van met name terrorisme; eventueel ook om te vergelijken met lijsten van passagiers die een veiligheidsrisico vormen. Deze gegevens worden 15 jaar bewaard en kunnen met andere autoriteiten worden uitgewisseld. Gegevens die verband houden met een specifieke zaak kunnen langer worden bewaard. Je kunt op verzoek meer informatie vragen bij de luchtvaartmaatschappij die jouw vlucht uitvoert of bij jouw boekingskantoor. Vervoer personen met beperkte mobiliteit/gehandicapten Informeer jouw boekingskantoor hier over vóór reservering en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Jouw boekingskantoor kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer waarvoor je wilt reserveren. Vragen Check op de dag dat je gaat boeken of een reisonderneming is aangesloten bij de ANVR (www.anvr.nl) en bij SGR (www.sgr.nl), GGTO (www.stichting-ggto) of gelijkwaardig. Voor info of vragen over jouw reis kun je terecht bij jouw ANVR-boekingskantoor of www.anvr.nl. Volg ons op www.facebook.com/anvrnl.