SGR

045-5327711

C&O Travel is lid van SGR Waarborgfonds.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

 

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


C&O Travel geeft aan SGR een forse bankgarantie zodat U altijd zeker bent van uw betaalde reissom in geval van geldproblemen bij de reisorganisatie.

Voor meer info bezoekt U de site www.sgr.nl